Istoric

  • Biserica Sfanta Vineri - Berceni
    Biserica Sfanta Vineri - Berceni

    07 Septembrie 2012

    Biserica Parohiei Sfanta Vineri - Berceni, a fost construita intre anii 2004-2007, la initiativa si cu contributia financiara personala a preotului Gabriel Cate. Biserica are hramul Sfanta Cuvioasa Parascheva.